Udruga građana mali zeleni & biševo

Udruga građana „mali zeleni & biševo“ s otoka Biševa osnovana je 2006. godine. Rad su započeli ekološkim projektima čišćenja i sanacijama divljih odlagališta komunalnog i opasnog otpada, uspostavom selektiranja otpada, obilježavanjem ugroženih vrsta te krčenjem starih putova. Paralelno su započeli rad na projektima održivog razvoja, ekološkog turizma, obnovljivih izvora energije te kulturno-umjetničke projekte.