Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede je državna institucija, a u središtu našeg interesa je poljoprivrednik kojem pomažemo da što jače bude povezan s društvom. Najveći izazov današnjice je kako proizvesti pravi proizvod u pravoj količini i u pravo vrijeme po razumnoj cijeni, dok se istodobno očekuje da poljoprivreda još više bude u službi okoliša, a poljoprivrednik u službi čuvara zemlje i ruralnog prostora. Upravo je ruralni turizam značajan čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja. Važnost ruralnog turizma, prije svega, ogleda su u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranja tradicije, tradicijske gastronomije i turističkih usluga, jednom riječju korištenju već postojećih resursa. Ruralni turizam je spektar aktivnosti, usluga i dodatnih sadržaja koje organizira ruralno stanovništvo, uglavnom, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u cilju privlačenja turista u vlastito područje te stvaranje dodatnog prihoda. Sufinanciranjem održavanja manifestacija u ruralnim područjima od strane Ministarstva poljoprivrede doprinosi se očuvanje kulturne baštine, promociji starih zanata i seoskih običaja, poljoprivredne proizvodnje u funkciji razvoja održivog turizma. Ministarstvo poljoprivrede donosi mjere u smislu dodatnog unapređenja proizvodnje hrane te zajedno s održivim turizmom, na pragu ulaska u EU, doprinosi prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu.