Komunikacija Europske komisije o turizmu iz 2010. godine

Cilj komunikacije Europske komisije o turizmu iz 2010. godine (Brisel 30. lipnja 2010.) je očuvati vodeće mjesto Europe kao turističke destinacije. Sa 370 milijuna stranih turista u 2008. godini Europa ima više nego 40% udjela na globalnom turističkom tržištu i ovu poziciji mora zadržati. Nagle promjene u globalnoj ekonomiji značajno utječu na turistički sektor i donose velike promjene kada se radi o ponašanju turista i tržištima podrijetla. Navedeni dokument EK bavi se problematikom sezonalnosti, starenju populacije a istovremeno daje obrise politike koja bi trebala podržati ovaj značajan sektor europskog gospodarstva. Dokument predlaže inicijative za potporu konkurentnosti i održivog razvoja koji se temelji na kvaliteti i vidljivosti Europe kao iznimne turističke destinacije.
 
Najvažnije akcijske mjere komunikacije su: 
  1. Poboljšati konkurentnost turizma u Europi – poboljšanje konkurentnosti igra ključnu ulogu u turističkom sektoru u smislu dinamičnog održivog razvoja
  • promocija raznolikosti turističkih usluga, EU može doprinijeti diversifikaciji opskrbe poticanjem razvoja tematskih turističkih proizvoda. Transnacionalna sinergija može osigurati bolju promociju turizma na višoj razini. Ovdje se može uključiti cjelokupna baština: kulturna baština (uključujući kulturne itinerere), suvremena kultura, zaštićena prirodna baština, zdravstveni turizam i turizam u toplicama, obrazovanje, vino i hrana, povijest, sport, vjerski turizam, agro turizam, ruralni turizam, industrijska baština i sl.
  • razvoj inovacija u turističkoj industriji kako bi se sektor mogao prilagoditi novim trendovima ponašanja potrošača i nadvladati ustaljene navike. S tim u vezi EK daje potporu zajedničkoj „ICT i turističkoj platformi“ za glavne dionike u turizmu (putničke agencije, hotele itd.)
  • poboljšanje profesionalnih vještina radnika u turističkom sektoru zbog bolje prilagodbe novim tehnologijama i novim očekivanjima tržišta.
  • poticanje produženja turističke sezone – bolje iskorištenje postojeće turističke infrastrukture i poboljšanje njezine produktivnosti. Prvi korak je već napravljen kroz program Calypso.
  • konsolidacija socioekonomske baze znanja za turizam – kako bi sektor postao konkurentniji EK smatra ključnim poboljšati socioekonomsku bazu znanja u turizmu i njezin odnos prema okolišu. Zato je potrebno poticati suradnju na europskoj razini između zemalja članica, destinacija, predstavnika sektora, javnih i privatnih subjekata u cilju usuglašavanja statistika i analiza u sektoru
  1. Dati potporu održivom i odgovornom turizmu visoke kvalitete – konkurentnost sektora je usko povezana s njezinom održivošću a na kvalitetu turističke destinacije snažno utječe njezino prirodno i kulturno okruženje i njezina integriranost u lokalnu zajednicu.
  2. Pojačati sliku i vidljivost Europe kao mjesta mnogih održivih i visoko kvalitetnih destinacija – Imidž i percepcija Europe kao skupine turističkih destinacija su usko povezani s konkurentnošću. Već postoji jedna važna inicijativa za promociju Europe u trećim zemljama odnosno promocija putem portala visiteurope.com koji je pokrenut 2006. godine uz potporu EK.
  3. Maksimaliziranje potencijala EU financijske politike i instrumenata za razvoj turizma

Turizam je usko povezan s drugim politikama koje direktno ili indirektno utječu na turizam. Zbog toga će Komisija poboljšati koordinaciju i uključivanje u sve politike koje imaju utjecaj na turizam kao što su na primjer: prava putnika, zaštita potrošača, zapošljavanje i obuka, kulturni i regionalni razvoj te unutarnje tržište.