Harold Goodwin: Preuzimanje odgovornosti za turizam

Harold Goodwin, jedan od vodećih mislilaca u području odgovornog turizma, svojim djelom Preuzimanje odgovornosti za turizam na neki način osporava određena tradicionalna akademska djela o turizmu. Koristeći svoje bogato iskustvo i vlastita istraživanja, govori o tome kako pokrenuti i održati odgovorni turizam u području društva, socioekonomije i okoliša, te daje pregled glavnih izazova koji nastaju kao posljedica širenja turizma. Knjiga je namijenjena svima, od akademika, tvoraca politika i pružatelja usluga u turizmu, do studenata i samih turista.