Europski sustav pokazatelja za turizam (European Tourism Indicators System, ETIS)

U skladu s turističkom strategijom Europske unije, prema kojoj Europa mora zadržati položaj vodećeg svjetskog turističkog odredišta, turizam se suočava s potrebom jačanja i unapređenja održivog razvoja, u cilju osiguranja dugoročne konkurentnosti sektora.
Europska komisija je stoga, 2013. godine, pokrenula „Europski sustav pokazatelja za turizam za održivo upravljanje odredištima“ (European Tourism Indicators System, ETIS). Cilj Europskog sustava pokazatelja za turizam je doprinijeti unapređenju održivog upravljanja odredištima na način da se dionicima u turizmu osigura jednostavan i koristan komplet alata. Sustav će pomoći dionicima u mjerenju i praćenju upravljanja procesima održivosti i omogućiti im da razmjenjuju i uspoređuju ostvareni napredak i rezultate u budućnosti. Sustav je namijenjen svim vrstama turističkih odredišta i osmišljen je kao proces kojim se upravlja na lokalnoj razini. Osim kompleta alata, sustav se sastoji i od niza pokazatelja i skupa podataka te može biti korisno sredstvo za praćenje rezultata koje ostvaruje odredište i za donošenje boljih upravljačkih odluka.   
Europski sustav pokazatelja za turizam je trenutno u procesu testiranja. Sustav je prošao kroz dva pilotska stupnja testiranja u kojima sudjeluje preko 200 europskih odredišta, uključujući i neka hrvatska turistička odredišta. Prvo pilot testiranje sustava provođeno je od 15. srpnja 2013. godine do 15. travnja 2014. godine i u njemu su sudjelovali grad Slavonski Brod i grad Sinj s manifestacijom „Sinjska alka“. Drugi stupanj testiranja sustava provođen je od 16. travnja 2014. godine do 31. siječnja 2015. godine i u njemu su sudjelovali općina Viškovo, grad Pregrada, grad Mali Lošinj, općina Matulji, Crikvenička rivijera, grad Sisak, grad Split, Varaždinska županija i grad Zagreb.      

Više na: http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators/index_en.htm