Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica

Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica potpisana je u iranskom gradu Ramsaru 2. veljače 1971. godine. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i korištenju močvarnih staništa na načelima održivosti. Do sada joj je pristupilo više od 150 država. Hrvatska je postala stranka Ramsarske konvencije 1991. godine. Sukladno obvezama ove Konvencije, svaka stranka treba utvrditi, vrednovati prema utvrđenim kriterijima te prikladno zaštititi močvarna područja na svom teritoriju. Najvrjednija od njih predlažu se za uvrštavanje u Ramsarski popis močvarnih područja od međunarodne važnosti. Hrvatska za sada ima pet Ramsarskih područja: Park prirode Kopački rit, Park prirode Lonjsko polje, Park prirode Vransko jezero, planirani park prirode - Delta Neretve i ornitološki rezervat - ribnjaci Crna Mlaka.