Promocija održivog turizma, uključujući ekoturizam, za iskorjenjivanje siromaštva i zaštitu životne sredine

Opća skupština Ujedinjenih naroda (UN) je 14. siječnja 2015. godine usvojila rezoluciju pod nazivom „Promocija održivog turizma, uključujući ekoturizam, za iskorjenjivanje siromaštva i zaštitu životne sredine“ (A/RES/69/233). Rezolucija, koju je konsenzusom prihvatilo 107 zemalja članica, usmjerena je na promociju održivog turizma kao instrumenta za postizanje globalnih razvojnih ciljeva, smanjenje siromaštva, razvoj zajednica te zaštitu bioraznolikosti. Nadovezuje se na UN rezoluciju o ekoturizmu iz 2012. godine, kao i na izvješće Svjetske turističke organizacije (UNWTO), naglašavajući važnost politika, smjernica i regulacija za promociju održivog turizma.

Više na: http://www.ltandc.org/un-general-assembly-resolution-links-sustainable-tourism-conservation-and-development/