Povelja za održiv i konkurentan turizam

Povelja za održiv i konkurentan turizam usvojena je 2008. godine na Drugoj godišnjoj konferenciji o održivom turizmu, u organizaciji talijanske provincije Rimini i regije Emilia-Romagna. Povelja predstavlja skup prijedloga i preporuka za razvoj održivog turizma u prepoznatim turističkim destinacijama, oslanjajući se na komunikaciju Europske komisije Program za konkurentan i održiv europski turizam (2007.). Povelja određuje okvir za operativno funkcioniranje i primjenjivost strateških ciljeva i politika na polju održivog turizma te je usmjerena na teme poput transporta i mobilnosti, kvalitete života stanovnika i turista, aktivnog očuvanja kulturnog i ekološkog naslijeđa i karakterističnih identiteta destinacija, energetske učinkovitosti, očuvanja prirodnih resursa i slično.

Više na: http://www.iclei.org/details/article/rimini-charter-on-sustainable-and-competitive-tourism-successfully-approved.html