Nacionalni program upravljanja i uređenja morskih plaža

Nacionalni program upravljanja i uređenja morskih plaža provode Ministarstvo turizma i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (kao izvođač). Ministarstvo turizma u suradnji s jadranskim županijama sufinancira izradu regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama. U sklopu toga definiran je Obrazac za evaluaciju plaža (PL/14) u kojem je navedena klasifikacija plaža. Obrazac je obvezni dio regionalnih programa, a ispunjavaju ih jedinice lokalne samouprave za svaku pojedinu plažu na svom području.