Akcijski plan razvoja cikloturizma

Akcijski plan razvoja cikloturizma promatra u najširem mogućem smislu ovaj segment turističke ponude, dakle kao turističko putovanje biciklom, biciklistički izlet, dodatnu sportsko rekreativnu ponudu vožnje biciklom po uređenim ili neuređenim stazama itd. Naime, cikloturizam u užem smislu kao oblik turističkih putovanja tijekom kojih je vožnja bicikla glavna aktivnost ili je bicikl glavno prijevozno sredstvo obuhvaća razmjerno uzak segment turističke potražnje, dok znatno širu skupinu čine turisti kojima je vožnja biciklom dodatna aktivnost. U Akcijskom se planu vodi računa i o odgovornom te održivom razvoju, o potrebama domicilne populacije, kao i o biciklističkoj infrastrukturi u većim gradovima i njihovoj bližoj okolici.