Pravilnik o znaku zaštite okoliša

Pravilnik o znaku zaštite okoliša (NN 70/08, 81/11). Pravilnikom se uređuje postupak, način dodjele, uvjeti za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“, izgled znaka zaštite okoliša, uporaba i rok važenja dodijeljenog znaka, sastav i način rada povjerenstva za dodjelu znaka zaštite okoliša, te sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku dodjele znaka zaštite okoliša.