Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za razdoblje od 2008. do 2011. godine

Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za razdoblje od 2008. do 2011. godine (NN 61/08). Plan je provedbeni dokument Strategije zaštite zraka koja je sastavni dio Strategije zaštite okoliša koju je donijelo ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za područja: zdravlja, industrije, energetike, poljoprivrede, šumarstva, znanosti, voda, mora, prometa, turizma, praćenja meteoroloških uvjeta i drugim relevantnim institucijama. Svrha Plana je definiranje i razrada ciljeva i mjera po nadležnim resorima s osnovnim ciljem zaštite i trajnog poboljšanja kakvoće zraka na području Republike Hrvatske.