Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak Vlada RH usvojila je 8. travnja 2011. g. dok se Akcijski plan za održivu potrošnju i proizvodnju, te Akcijski plan za zaštitu okoliša tek trebaju donijeti. Kako je turizam jedna od važnijih gospodarskih grana za Hrvatsku, mnoge mjere koje su predviđene navedenim akcijskim planovima idu u smjeru razvoja i uspostave održivog turizma. Primjerice, u Akcijskom planu za održivu proizvodnju i potrošnju naveden je cilj „razvijati turizam u skladu s kriterijima gradnje, prostornim planovima i prihvatnim kapacitetom te učinkovita prilagodba ograničenjima i mogućnostima koje pružaju zaštićena područja, s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine“.