Strategija održivog razvitka

Strategija održivog razvitka RH (NN 30/09) služi kao krovni dokument održivog razvitka i zaštite okoliša Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske se dugoročno usmjerava gospodarski i socijalni razvitak te zaštita okoliša prema održivom razvitku Republike Hrvatske. Strategiju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji sa središnjim upravnim tijelima nadležnim za poslove: gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, prirode, obrazovanja, znanosti, mora, turizma, prometa i razvitka, a na prijedlog Vlade ju je donio Hrvatski sabor.
Strategija definira osam ključnih izazova ostvarenja održivog razvitka RH:
  1. poticaj rasta broja stanovnika Republike Hrvatske;
  2. okoliš i prirodna dobra;
  3. usmjeravanje na održivu proizvodnju i potrošnju;
  4. ostvarivanje socijalne i teritorijalne kohezije i pravde;
  5. postizanje energetske neovisnosti i rasta učinkovitosti korištenja energije;
  6. jačanje javnog zdravstva;
  7. povezivanje Republike Hrvatske;
  8. zaštitu Jadranskog mora, priobalja i otoka
Strategija se provodi putem Akcijskih planova koji se izrađuju u suradnji svih dionika, uključujući nevladine organizacije i poslovni sektor, a za koordinaciju izrade pojedinih akcijskih planova odgovorna su resorna ministarstva. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) koordinira  izradu sljedećih Akcijskih planova za provedbu Strategije:

- Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvitak – AP OOR (u su-koordinaciji s  Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa)
- Akcijskog plana za održivu potrošnju i proizvodnju – AP OPP
- Akcijskog plana za zaštitu okoliša – AP ZO.