Radionica Potencijal klimatskih promjena za planiranje u turizmu

Dana 4. lipnja 2013. godine u Zagrebu je u sklopu projekta „Clim-Run“ održana radionica „Potencijal klimatskih promjena za planiranje u turizmu“. U rubrici „Aktivnosti“ nalaze se stručni materijali s te radionice, kao i materijali s prethodnih dviju radionica iz lipnja i rujna 2011. godine.