Načela održivog turizma

Institut za turizam je na svojim mrežnim stranicama objavio Načela održivog turizma  Sve više se pokazuje da je integrirani pristup turističkom planiranju i upravljanju važan za postizanje održivog turizma. U posljednje vrijeme raste prepoznatljivost i važnost kombiniranja potrebe tradicionalnog, urbanog upravljanja (prijevoz, planiranje iskoristivog zemljišta, marketing, gospodarski razvoj, zaštita od požara i sl.) s potrebama turističkog planiranja. Neka od najvažnijih načela održivog turizma: Turizam bi se trebao pokrenuti pomoću širokih inputa zajednice, koja bi trebala kontrolirati razvoj turizma. (Osigurati kvalitetno zapošljavanje stanovnika zajednice i uspostaviti vezu s domaćim poduzećima). Kodeks prakse se treba uspostaviti za turizam na svim razinama – nacionalnim, regionalnim i lokalnim – na temelju međunarodno prihvaćenih standarda. Važno je uspostaviti smjernice za turističke djelatnosti, procjene utjecaja, praćenja kumulativnih utjecaja i granice prihvatljivih promjena. Konačno, trebaju se uspostaviti programi obuke i obrazovanja za poboljšanje i upravljanje baštinom i prirodnim resursima.