Mreža velikih talijanskih destinacija za održivi turizam (GIDST - Network Great Italian Destinations for Sustainable Tourism)

Krajem 2013. godine predstavnici najvažnijih talijanskih turističkih destinacija (Rim, Napulj, Milano, Rimini, Venecija, Firenza) potpisali su sporazum o osnivanju mreže koja ima za cilj intenzivniji razvoj održivog turizma na njihovom području. Tako je nastala Mreža velikih talijanskih destinacija za održivi turizam (Network Great Italian Destinations for Sustainable Tourism – GIDST) koja predstavlja prvi korak u razvoju još šire mreže (na nacionalnoj i međunarodnoj razini) najvažnijih destinacija masovnog turizma posvećenih unapređenju održivog turizma. Neki od glavnih ciljeva ove organizacije su: razvoj i provedba zajedničkih aktivnosti u svrhu poboljšanja održivosti i konkurentnosti; razvoj politika i dobrih praksi za održivi turizam; razmjena iskustava, informacija i turističke statistike; bolja koordinacija i uključivanje lokalnih dionika, udruga poduzetnika i građana te svih ostalih zainteresiranih strana u procesu postizanja turističkog rasta destinacija u skadu s temeljnim postavkama održivog turizma.