Nova stranica u izradi.

EMAS

EU program eko–menadžmenta i provjere (The EU Eco–Management and Audit Scheme: EMAS) je upravljački instrument koji je razvila Europska komisija za tvrtke i druge organizacije da bi lakše vrednovale, prikazivale i poboljšale svoje ekološke rezultate. EMAS je primjenjiv širom svijeta na čitavu skupinu ekonomskih i uslužnih sektora. Zanimanje za ekološke rezultate te izvedbu tvrtki i organizacija konstantno raste, a poslovanje bez uzimanja u obzir posljedica njihovih aktivnosti na okoliš postaje gotovo nemoguće. Organizacije s proaktivnim pristupom izazovima očuvanja okoliša traže načine za kontinuiranim poboljšanjem svojih ekoloških rezultata. EMAS je alat koji pomaže pri postizanju povećane učinkovitosti, vjerodostojnosti i transparentnosti registriranih tvrtki i organizacija, a cilja prije svega na uvećavanje ekoloških i financijskih rezultata te na prezentaciju njihovih ekoloških postignuća dioničarima, zainteresiranim stranama te društvu u cjelini.

Više informacija može se pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.