Projekt "Hrvatska zemlja maslinovog ulja"

Projekt „Hrvatska zemlja maslinovog ulja“ pokrenut je 2011. godine, s ciljem izgradnje imidža Hrvatske kao zemlje izvrsnih maslinovih ulja i povećanja prodaje hrvatskih ulja na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljnu iskorištenost potencijala koje pružaju uljarstvo i maslinarstvo i doprinosi očuvanju hrvatskog maslinarstva, kao održive i dugoročne gospodarske aktivnosti koja poštuje kulturno nasljeđe i tradicijske vrijednosti, što svakako doprinosi razvoju održive turističke ponude u Republici Hrvatskoj.

Svake godine u sklopu projekta se održavaju manifestacije u raznim gradovima po cijeloj Hrvatskoj, s nizom predavanja, radionica te degustacijama i prodajom proizvoda hrvatskih uljara i maslinara.

Projekt je osmislila i razradila tvrtka Manufaktura u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Ministarstvom poljoprivrede te gradovima i županijama u kojima su se održavale manifestacije u sklopu projekta.  

Više o projektu na: http://www.hgk.hr/djelatnost/gosp_poljoprivredaprehrana/hrvatska-zemlja-maslinovog-ulja