neZEH

Inicijativa neZEH razvila je projekt Gotovo nula energetski hoteli (Nearly Zero Energy Hotels). Naime, radi se o projektu renovacije hotela u 7 europskih zemalja (Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Rumunjska, Španjolska i Švedska), s ciljem postizanja gotovo nula energetskih zgrada. Inicijativa će djelovati u periodu od tri godine (2013.-2016.), a sufinancirana je od strane Europske komisije u sklopu programa Inteligentna energija u Europi.

Više o projektu na: http://www.nezeh.eu/news/join_nezeh_at_the_cop21