Publikacije/knjige/vodiči i ostalo

 • PANTOU je mrežna platforma za pristupačni turizam koja okuplja pružatelje usluga pristupačnog turizma na području Europske unije i pristupnih zemalja. Platforma uključuje pružatelje usluga poput putničkih agencija i turoperatora koji pružaju navedene usluge klijentima na području Europe te nastoji zadovoljiti potrebu za pouzdanim i sveobuhvatnim paneuropskim vodičem za sve vrste pristupačnih turističkih usluga s ciljem da europski turizam postane pristupačan za svakoga. Platforma je razvijena pod pokroviteljstvom Europske unije u suradnji s ENAT-om (Europska mreža za održivi turizam).
 • Globalno partnerstvo za potporu očuvanju oceana, predstavljeno 25. siječnja 2016. godine od strane Svjetske organizacije za zaštitu prirode (World Wildlife Fund-WWF) i svjetski poznate kruzing kompanije Royal Caribbean Cruises Ltd. Razlozi ovakve suradnje su smanjenje negativnog utjecaja brodske kompanije na okoliš, te podrška Svjetskoj organizaciji za zaštitu prirode u osiguravanju dugoročne održivosti oceana, kao i podizanje svijesti o važnosti očuvanja oceana i morskog svijeta. Budući da se u posljednjih 30 godina populacija biljnog i životinjskog svijeta smanjila za gotovo 50 posto, te da su tekući izazovi s kojima se suočava morski svijet veći no ikada, ove dvije organizacije sklopile su petogodišnje partnerstvo s postavljenim dostižnim i mjerljivim ciljevima. Inicijativa je prvenstveno usmjerena na smanjenje emisije ugljika, postavljanje okvira za upravljanje destinacijama, te poticanje putnika na edukaciju o oceanima, a samim time i na djelovanje s pozitivnim učincima na okoliš.
  http://www.prnewswire.com/news-releases/royal-caribbean-cruises-ltd-and-world-wildlife-fund-wwf-announce-global-partnership-to-support-ocean-conservation-300209151.html
 • publikacija Napredak u odgovornom turizmu - novo izdanje, čiji urednici su Harold Goodwin i Xavier Font, vrsni stručnjaci na području odgovornog turizma. Ovo izdanje se, između ostalog, bavi najboljim praksama koje su u 2014. godini dobile svjetsku nagradu za odgovorni turizam, izazovima zaštite djece u turizmu te izazovima održivog upravljanja destinacijom u Engleskoj.
 • Dokument Integracija bioraznolikosti u CSR procese u turizmu - rezultat opsežnog istraživanja i s njime povezanog projekta. Cilj projekta je uključivanje raznih područja biološke raznolikosti u CSR procese (standard društveno odgovornog poslovanja) u turizmu. Osim toga, namjera je i podići svijest svih turističkih dionika i samih turista o važnosti očuvanja bioraznolikosti, putem podizanja standarda i konkurentnosti  te dobivanja certifikata i nagrada.
 • djelo Preuzimanje odgovornosti za turizam Harolda Goodwina - jedan od vodećih mislilaca u području odgovornog turizma na neki način osporava određena tradicionalna akademska djela o turizmu. Koristeći svoje bogato iskustvo i vlastita istraživanja, govori o tome kako pokrenuti i održati odgovorni turizam u području društva, socioekonomije i okoliša, te daje pregled glavnih izazova koji nastaju kao posljedica širenja turizma. Knjiga je namijenjena svima, od akademika, tvoraca politika i pružatelja usluga u turizmu, do studenata i samih turista.
 • novo izdanje Vodiča kroz džunglu oznaka - objavljen od strane ECOTRANS-a, zajedno s troje partnera: Friends of Nature International, Arbeitskreis Tourismus &Entwicklung i Tourism Watch. Vodič bi trebao pomoći svim turističkim dionicima da se bolje upoznaju s oznakama u turizmu. Više o certificiranju, standardima i oznakama na: http://destinet.eu/who-who/market-solutions/certificates/fol442810
 • Studija o održivom turizmu - izradila Euro-mediteranska skupština regionalnih i lokalnih vlasti (ARLEM). Možete joj pristupiti na njihovim mrežnim stranicama: ARLEM_Report on sustainable tourism in the Mediterranean.pdf
 • Studija o nematerijalnoj kulturnoj baštini i turizmu - objavljena početkom 2013. godine od strane Svjetske turističke organizacije (UNWTO): http://www.e-unwto.org/content/l62353/ ; http://pub.unwto.org/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop
 • publikacija Učiniti turizam održivijim: vodič za stvaraoce politika - Svjetska turistička organizacija (UNWTO) u ovoj publikaciji je opisala dvanaest ciljeva održivog turizma:
  1. Ekonomska  održivost: Osiguravanje održivost i konkurentnost turističkih destinacija i poduzeća kako bi bila u stanju dugotrajno napredovati i osiguravati korist.
  2. Boljitak lokalne zajednice: Maksimiziranje doprinosa turizma gospodarskom napretku destinacije uključujući lokalno zadržavan udio potrošnje posjetitelja.
  3. Kvaliteta radnih mjesta: Poboljšanje količine i kvalitete lokalnih poslova stvorenih radi turizma i koje turizam održava, uključujući razinu plaće, uvjete rada i dostupnost svima bez diskriminacije na temelju spola, rase, invaliditeta ili bilo koje druge osnove.
  4. Društvena pravednost: Težnja uspostavljanju opsežne i pravedne raspodjele gospodarskih i društvenih koristi ostvarenih turizmom u čitavoj destinaciji, uključujući povećanje prilika, prihoda i usluga dostupnih siromašnima.
  5. Zadovoljstvo posjetitelja: Osigurati sigurno, zadovoljavajuće i ispunjavajuće iskustvo posjetiteljima, dostupno svima bez diskriminacije vezano uz spol, rasu, invaliditet ili bilo koju drugu osnovu.
  6. Lokalno upravljanje: Davanje prava glasa lokalnim zajednicama i njihovo uključivanje u planiranje i donošenje odluka o upravljanju i budućem razvoju turizma u njihovome području u suradnji s ostalim dionicima.
  7. Blagostanje zajednice: Održavanje i poboljšanje kvalitete života lokalnih zajednica, uključujući društvene strukture i pristup resursima, pogodnostima i sustavima održavanja života, a izbjegavajući bilo koji oblik društvene degradacije ili iskorištavanja.
  8. Kulturno bogatstvo: Poštivanje i poboljšavanje povijesnog nasljedstva, autentične kulture, tradicija i osebujnosti destinacija.
  9. Fizički integritet: Održavanje i poboljšanje kvalitete krajobraza, kako urbanog tako i ruralnog, i izbjegavanje fizičke i vizualne degradacije okoliša.
  10. Biološka raznolikost: Podržavanje očuvanja prirodnih područja i staništa te biljnoga i životinjskog svijeta i minimiziranje njihovog oštećivanja.
  11. Učinkovito korištenje resursa: Minimiziranje korištenja rijetkih i neobnovljivih izvora u razvoju i radu turističkih objekata i usluga.
  12. Čistoća okoliša: Svođenje na najmanju razinu zagađenje zraka, vode i zemlje te stvaranje otpada koje uzrokuju turistička poduzeća i posjetitelji.
   

 

 • Energetska rješenja za hotele - projekt nastao kao odgovor na klimatske promjene od strane UNWTO-a i najvažnijih organizacija koje se bave energijom i turizmom. Glavni ciljevi projekta su: povećavanje energetske učinkovitosti za 20% i korištenja obnovljivih izvora energije za 10% u hotelskim poduzećima zemalja članica EU, koja pripadaju grupaciji malih i srednjih poduzeća (SME) s obzirom na njihovu važnost (9 od 10 hotela su SME poduzeća).
  Rješenja koja nudi HES su u skladu s EU ciljevima koja, kroz smanjivanje operativnih troškova uz povećanje konkurentnosti, motiviranja osoblja za održivost, te uzimaju u obzir zahtjeve potrošača, nastoje doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja turizma na klimatske promjene.
  Glavni strateški ciljevi projekta izneseni su u izvješću (HES Public Report) koje, kao glavne strateške ciljeve čitavoga projekta, navodi razvijanje dostupnosti alata i drugih materija koje će rukovodstvu olakšati donošenje investicijskih odluka, promoviranje razmjene znanja i iskustava između korisnika i vlasnika tehnologija, podizanje svijesti  rukovodećeg osoblja i poticanje ustanovljavanja mreže za distribuciju i promoviranje EE (energetska učinkovitost) i RE (obnovljiva energija) tehnologija.
  Jedan od rezultata projekta su i jednostavni alati za hotele, kojima mogu poboljšati svoju energetsku učinkovitost.
 • Mrežni alat WTTC-a za praćenje promjena u svjetskim zakonodavstvima u području okoliša, društva i upravljanja – Svjetski odbor za turizam i putovanja (WTTC) pokrenuo je, na svojim internetskim stranicama, mrežni alat putem kojeg se mogu pratiti promjene u državnim zakonodavstvima i burzovnim regulativama, na svjetskoj razini, a tiču se pitanja okoliša, društva i upravljanja. Promjene se mogu pratiti u razdoblju od 1998. godine do danas. Alat pomaže dionicima iz raznih gospodarskih grana, uključenima u održivi razvoj, da budu u korak s vremenom.