Komunikacija Europske komisije o turizmu iz 2010. godine

Cilj komunikacije Europske komisije o turizmu iz 2010. godine (Brisel 30. lipnja 2010.) je očuvati vodeće mjesto Europe kao turističke destinacije. Sa 370 milijuna stranih turista u 2008. godini Europa ima više nego 40% udjela na globalnom turističkom tržištu i ovu poziciji mora zadržati. Nagle promjene u globalnoj ekonomiji značajno utječu na turistički sektor i donose velike promjene kada se radi o ponašanju turista i tržištima podrijetla. Navedeni dokument EK bavi se problematikom sezonalnosti, starenju populacije a istovremeno daje obrise politike koja bi trebala podržati ovaj značajan sektor europskog gospodarstva. Dokument predlaže inicijative za potporu konkurentnosti i održivog razvoja koji se temelji na kvaliteti i vidljivosti Europe kao iznimne turističke destinacije.
 
Najvažnije akcijske mjere komunikacije su: 
  1. Poboljšati konkurentnost turizma u Europi – poboljšanje konkurentnosti igra ključnu ulogu u turističkom sektoru u smislu dinamičnog održivog razvoja
  2. promocija raznolikosti turističkih usluga, EU može doprinijeti diversifikaciji opskrbe poticanjem razvoja tematskih turističkih proizvoda. Transnacionalna sinergija može osigurati bolju promociju turizma na višoj razini. Ovdje se može uključiti cjelokupna baština: kulturna baština (uključujući kulturne itinerere), suvremena kultura, zaštićena prirodna baština, zdravstveni turizam i turizam u toplicama, obrazovanje, vino i hrana, povijest, sport, vjerski turizam, agro turizam, ruralni turizam, industrijska baština i sl.
  3. razvoj inovacija u turističkoj industriji kako bi se sektor mogao prilagoditi novim trendovima ponašanja potrošača i nadvladati ustaljene navike. S tim u vezi EK daje potporu zajedničkoj „ICT i turističkoj platformi“ za glavne dionike u turizmu (putničke agencije, hotele itd.)
  4. poboljšanje profesionalnih vještina radnika u turističkom sektoru zbog bolje prilagodbe novim tehnologijama i novim očekivanjima tržišta.
  5. poticanje produženja turističke sezone – bolje iskorištenje postojeće turističke infrastrukture i poboljšanje njezine produktivnosti. Prvi korak je već napravljen kroz program Calypso.
  6. konsolidacija socioekonomske baze znanja za turizam – kako bi sektor postao konkurentniji EK smatra ključnim poboljšati socioekonomsku bazu znanja u turizmu i njezin odnos prema okolišu. Zato je potrebno poticati suradnju na europskoj razini između zemalja članica, destinacija, predstavnika sektora, javnih i privatnih subjekata u cilju usuglašavanja statistika i analiza u sektoru
  7. Dati potporu održivom i odgovornom turizmu visoke kvalitete – konkurentnost sektora je usko povezana s njezinom održivošću a na kvalitetu turističke destinacije snažno utječe njezino prirodno i kulturno okruženje i njezina integriranost u lokalnu zajednicu.
  8. Pojačati sliku i vidljivost Europe kao mjesta mnogih održivih i visoko kvalitetnih destinacija – Imidž i percepcija Europe kao skupine turističkih destinacija su usko povezani s konkurentnošću. Već postoji jedna važna inicijativa za promociju Europe u trećim zemljama odnosno promocija putem portala visiteurope.com koji je pokrenut 2006. godine uz potporu EK.
  9. Maksimaliziranje potencijala EU financijske politike i instrumenata za razvoj turizma
Turizam je usko povezan s drugim politikama koje direktno ili indirektno utječu na turizam. Zbog toga će Komisija poboljšati koordinaciju i uključivanje u sve politike koje imaju utjecaj na turizam kao što su na primjer: prava putnika, zaštita potrošača, zapošljavanje i obuka, kulturni i regionalni razvoj te unutarnje tržište.