GSTC

Globalno vijeće za održivi turizam (GSTC) međunarodno je tijelo kojemu je uloga davanje poticaja porastu znanja i razumijevanja bavljenja održivim turizmom, promicanje prihvaćanja univerzalnih principa održivosti za turizam i stvaranje potražnje za održivim putovanjima. Kako bi se postiglo željeno, Vijeće provodi brojne programe: razvoj međunarodnih standarda (international standardsetting), promicanje održivosti destinacija (destinations), obrazovanje i obuku za održivost (education and training), pristup tržištu (promoting) i GSTC akreditiranje (accreditation).

Najvažniji dio rada GSTC-a su Globalni kriteriji za održivi turizam, (Global Sustainable Tourism Criteria) kao i razvoj GSTC kriterija za destinacije (GSTC Criteria for Destinations). Oni predstavljaju vodeće principe i minimalne zahtjeve kojima bilo koja turistička tvrtka odnosno destinacija treba težiti, a sve u cilju zaštite i održivosti  prirodnih i kulturnih resursa čitavoga svijeta, osiguravajući pritom da turizam dostigne svoj potencijal kao alat za očuvanje i ublažavanje siromaštva. Održivost je imperativ za sve dionike u turizmu i mora se provoditi u djelo.