UNWTO

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) agencija je Ujedinjenih naroda specijalizirana za promicanje odgovornog, održivog i univerzalno dostupnog turizma. Kao vodeća međunarodna organizacija na području turizma, UNWTO promiče turizam kao pokretačku snagu gospodarskog rasta, inkluzivnog razvoja i okolišne održivosti, koja nudi vodstvo i potporu sektoru diljem svijeta kroz unapređivanje znanja i turističkih politika.

U okviru svog Programa za održivi razvoj turizma bavi se čitavim nizom povezanih tema, uključujući: politike, smjernice i alate ; posebne aktivnosti vezane uz razne oblike turizma u destinacijama ; kulturnim aspektom održivosti turizma ; umanjivanjem siromaštva ; a aktivna je i u mnogim globalnim inicijativama koje se bave održivim razvojem turizma.

Na mrežnim stranicama ovoga Programa možete pronaći razne vijesti i obavijesti o događanjima, kao i podatke o projektima s temom održivosti u kojima je UNWTO sudjelovao ili sudjeluje. UNWTO se također aktivno bavi utjecajem klimatskih promjena na turizam, te eko turizmom i općenito turizmom u zaštićenim područjima.

Na svojim mrežnim stranicama, u okviru e-knjižare, UNWTO objavljuje informacije o najnovijim izdanjima vezanima uz održivost. Sve punopravne i pridružene članice UNWTO-a mogu ih besplatno preuzeti, a ostali zainteresirani kupiti.