Nova stranica u izradi.

EKO HOTELI

OMH: EKO HOTELI

Hoteli koji nose eko oznaku s logotipom „srce sa listom“ priznati su kao objekti koji vode najveću brigu o okolišu na svom području. Hrvatska eko-oznaka za smještaj u turizmu za male i obiteljske hotele prati strukturu Europske eko-oznake Eco-flower. Eko certifikat potvrđuje da se u objektu  racionalno koriste energenti, sredstva za rad i da se njihova provjera vrši  po točno utvrđenim procedurama. Širenje ekološke svijesti među osobljem, gostima hotela i svima koji dolaze u doticaj sa njihovim uslugama  cilj je  kojemu  teže svi eko hoteli udruge OMH. Projekt je nastao kao suradnja Udruge malih i obiteljskih hotela te Ministarstva turizma.

Uz potporu Ministarstva turizma, Udruga OMH je u suradnji s Hrvatskim centrom za čistiju proizvodnju je Udrugom 2009. godine izradila studiju“Eko znak Nacionalne Udruge Obiteljskih i Malih Hotela" kojom su se definirali i razradili kriteriji i postupci za uvođenje ekološke oznake označavanja za članove Udruge.

Više: : http://omh.hr/default.aspx?id=2297

EKO HOTELI OMH:

Hotel Korana Srakovčić
 
Hotel Vicko
 
Hotel Savus
 
Hotel Bitoraj