Nova stranica u izradi.

EarthCheck

EarthCheck je vodeći znanstveni sustav vrednovanja, certifikata i savjetodavnih aktivnosti za putovanja i turizam u svijetu. Njegovi glavni ciljevi su razvoj strategija za upravljanje destinacijama te razvoj planova za agencije, zajednice, operatere, industrijske grane, područja, destinacije i nacije.


Standard EarthCheck sustav sastoji se od:
  1. sustava vrednovanja, odnosno kvantitativne evaluacije socijalnog učinka i učinka na okoliš te stupnja najbolje prakse; ovakav mjerni program povećava transparentnost unutar poslovnih procesa i jača financijsko izvještavanje (benchmarking)
  2. certifikata, odnosno verifikacije socijalnog učinka i učinka na okoliš prema EarthCheck standardima, od strane odobrene i nezavisne treće strane (certification)


Pokrenut 1987. godine, potpomaže mnoge poslodavce, zajednice i vlade u njihovom nastojanju da razviju čiste, sigurne, prosperitetne i zdrave destinacije za turiste. Ukupno djeluje u više od 70 zemalja, a pripremio je više od 80 planova za upravljanje destinacijom u 14 zemalja. S vremenom je stvorena globalna mreža vodećih svjetskih destinacija, koje zajedno dijele viziju i želju za postizanjem održivih rezultata.

Unutar EarthCheck sustava razvijen je i program evaluacije, koji na temelju međunarodno prepoznatih kriterija vrednuje razna područja upravljanja, poput upravljanja okolišem, rizikom i kvalitetom. Kako bi se prepoznala njihova razina postignuća, organizacijama koje sudjeluju dodjeljuje se nagrada postignutog ranga (Earth Rating).

Detaljnije pročitajte na: earthcheck.org