Poticanje konkurentnosti i održivog rasta u turističkom sektoru – javni poziv (COS-TOUR-2015-3-04)

U okviru COSME programa (čija je svrha poticanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva) objavljen je javni poziv COS-TOUR-2015-3-04: Poticanje konkurentnosti i održivog rasta u turističkom sektoru. Glavni je cilj ovog poziva jačanje konkurentnosti i održivosti europskog turističkog sektora poticanjem produživanja turističke sezone kroz proširivanje asortimana turističkog proizvoda i povećavanje pristupačnosti istoga u Europi. Ovogodišnji je javni poziv podijeljen na tri tematske cjeline:
  • povećavanje turističkih tokova izvan glavne sezone za specifične ciljane grupe (od 15 do 29 godina te iznad 55 godina);
  • povećavanje raznovrsnosti europske turističke ponude i proizvoda kroz promicanje transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda;
  • povećavanje turističke pristupačnosti kroz prilagođavanje objekata i sadržaja zahtjevima turista s potrebama posebnog/olakšanog pristupa.
 
Rok za prijavu elektroničkim putem istječe 30. lipnja 2015. U 17 sati.   
 
Sve se detalje, kao i registracijski obrazac, može pronaći na službenoj mrežnoj stranici EASME-a (Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo Europske komisije):
 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
 
E-mail adresa za dodatna pitanja i informacije: EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu