EK: Poziv za iskazivanje interesa za testiranje Europskog turističkog sustava indikatora za održivo upravljanje destinacijom

Europska komisija objavila je poziv za iskazivanje interesa za drugu pilot fazu testiranja sustava indikatora za održivo upravljanje destinacijom.

Testiranje će se provoditi u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2014. godine.

Poziv je otvoren za sve destinacije i mreže destinacija iz zemalja članica EU-a i zemalja kandidata, koje nisu sudjelovale u prvoj fazi testiranja.

Sve informacije kao i detaljne upute o načinu/provedbi testiranja nalaze se na stranicama Europske komisije (EK).

Rok za prijavu je 15. ožujka 2014. godine.