Institut za turizam je na svojim mrežnim stranicama objavio Načela održivog turizma

Institut za turizam je na svojim mrežnim stranicama objavio Načela održivog turizma
 
Sve više se pokazuje da je integrirani pristup turističkom planiranju i upravljanju važan za postizanje održivog turizma. U posljednje vrijeme raste prepoznatljivost i važnost kombiniranja potrebe tradicionalnog, urbanog upravljanja (prijevoz, planiranje iskoristivog zemljišta, marketing, gospodarski razvoj, zaštita od požara i sl.) s potrebama turističkog planiranja.

Neka od najvažnijih načela održivog turizma:

Turizam bi se trebao pokrenuti pomoću širokih inputa zajednice, koja bi trebala kontrolirati razvoj turizma. (Osigurati kvalitetno zapošljavanje stanovnika zajednice i uspostaviti vezu s domaćim poduzećima).
Kodeks prakse se treba uspostaviti za turizam na svim razinama – nacionalnim, regionalnim i lokalnim – na temelju međunarodno prihvaćenih standarda. Važno je uspostaviti smjernice za turističke djelatnosti, procjene utjecaja, praćenja kumulativnih utjecaja i granice prihvatljivih promjena.
Konačno, trebaju se uspostaviti programi obuke i obrazovanja za poboljšanje i upravljanje baštinom i prirodnim resursima.                                                                                               
 
http://www.iztzg.hr/en/odrzivi_razvoj/