HGK: Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku

„Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“ je nagrada koju Hrvatska gospodarska komora  dodjeljuje gospodarskim subjektima u turizmu za različita postignuća. Nagrada se dodjeljuje od 1997. godine.

Cilj nagrade je potaknuti ostvarivanje pozitivne konkurentnosti na turističkom tržištu te senzibilizirati javnost na povećanje standarda kvalitete i održivosti svih dimenzija ponude.

Kao i prijašnjih godina, nagrada se dodjeljuje najboljim hostelima, marinama, hotelima, restoranima, obiteljskim smještajima, DMK putničkim agencijama i čarter kompanijama.
 
Kategorije za koje se dodjeljuje nagrada „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“:

Hosteli
Nagrada „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“ za hostele dodjeljuje se u suradnji s Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom s kojim je HGK usuglasila metodologiju ocjenjivanja. Ocjenjivanje se sastoji u tri faze. Prva je temeljena na benchmarking analizi poslovanja, druga podrazumijeva rangiranje prema izračunatim prosječnim ocjenama na relevantnim portalima, a treća faza je „mystery shopping“ koji provodi neovisna kuća za 10 najviše rangiranih hostela iz dvije prethodne faze.

Marine
Postupak ocjenjivanja marina se provodi u dvije faze. Prva faza ocjenjivanja odnosi se na financijske i fizičke pokazatelje, a provodi ju Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kroz sustav benchmarking analize poslovanja marina. U drugoj fazi ocjenjivanja ocjenjuje se kvaliteta 5 najbolje rangiranih marina iz prve faze, a ocjenjivanje provodi Povjerenstvo za ocjenjivanje marina. Marine se ocjenjuju u tri kategorije: mala (do 250 vezova u moru), srednja (od 250 do 450 vezova u moru) i velika (s preko 450 vezova u moru). Marinom godine bit će proglašena marina s najvećom ocjenom bez obzira na kategoriju u kojoj se nalazi.

Hoteli
Hoteli se ocjenjuju u kategorijama poslovnog, kongresnog, odmorišnog (5*), (4*), (3*), wellness, malog i prijateljskog, luksuznog te jedinstvenog luksuznog hotela. Svaki hotel se može prijaviti u maksimalno dvije kategorije.

Restorani – „Okusi Hrvatske“
Nagrada „Okusi Hrvatske“ dodjeljuje se najbolje ocjenjenim restoranima, vinarijama i seoskim domaćinstvima. Nositelj ocjenjivanja je Udruženje ugostiteljskih djelatnosti pri HGK, a partner je Udruga hrvatskih restoratera. Prva faza ocjenjivanja uključuje prikupljanje fizičkih i financijskih pokazatelja, a u drugoj se fazi terenskim obilaskom ocjenjuje 10 najboljih restorana iz prve faze.

Obiteljski smještaj
Nagrada „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“ dodjeljuje se i za najbolji obiteljski smještaj. Ocjenjivanje je pokrenula Zajednica obiteljskog turizma pri HGK s ciljem edukacije i poticanja inovativnosti proizvoda obiteljskog turizma Hrvatske. Kao i kod ostalih nagrada postupak ocjenjivanja se dijeli u dvije faze s ocjenjivanjem fizičkih i financijskih pokazatelja u prvoj te terenskim posjetima u drugoj fazi.

DMK putničke agencije
U okviru akcije „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ nagrade se dodjeljuju i DMK (Destinacijskim menadžment kompanijama) putničkim agencijama, a od 2016. godine dodjeljuje se i posebno priznanje najboljoj mikro DMK putničkoj agenciji. Nositelji ocjenjivanja su Udruženje putničkih agencija pri HGK i Udruga hrvatskih putničkih agencija koji su izradili i usuglasili metodologiju ocjenjivanja. Postupak ocjenjivanja se provodi u dvije faze. Prikupljanje kvalitativnih, fizičkih i financijskih pokazatelja odvija se u prvoj fazi, a obilazak najbolje rangiranih agencija odvija se u drugoj fazi.

Čarter kompanije
Postupak ocjenjivanja najboljih čarter kompanija provodi se u dvije faze. Prvu fazu s ocjenjivanjem fizičkih i financijskih pokazatelja provodi Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. U drugoj fazi se ocjenjuju najbolji kandidati prve faze, a obilazak provodi Povjerenstvo za ocjenjivanje čarter kompanija.

 
O nagradama dodijeljenim u 2015. godini više na: http://www.hgk.hr/djelatnost/gosp_turizamugostiteljstvo/pozivamo-vas-na-2-nacionalni-forum-obiteljskog-smjestaja