Nova stranica u izradi.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Nagrada „Ivo Horvat“
Povodom  Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodnog dana biološke raznolikosti 22. svibnja svake se godine dodjeljuje nacionalna nagrada i nagrada za životno djelo „Ivo Horvat“. Nagradom se odaje priznanje istaknutim pojedincima ili pravnim osobama za značajne doprinose na području zaštite prirode.
 
Plava zastava za plaže i marine
Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička oznaka koju brojni turisti koriste kao kriterij pri izboru turističkog odredišta.
Nacionalni koordinator i voditelj projekta Plava zastava u Republici Hrvatskoj je Udruga «Lijepa naša».

Eko-oznake
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak dodjele eko-oznake (EU Ecolabel) određenim proizvodima i uslugama, koji tijekom cijelog životnog ciklusa (od sirovine do odlaganja) vrše manje nepovoljan utjecaj na okoliš u odnosu na slične ili iste proizvode/usluge. EU Ecolabel namijenjen je za 32 skupine proizvoda, odnosno 2 skupine usluga: smještaj u kampovima i hotelima. Mjerila na osnovu kojih se ocjenjuju usluge sadrže okolišne i socijalne pokazatelje poslovanja, tako da hoteli i kampovi koji nose ovu oznaku pokazuju svoju predanost konceptu održivog turizma.