Razvoj ruralnog turizma u dalmatinskom zaleđu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH definiralo je program Razvoj ruralnog turizma u dalmatinskom zaleđu.
  
Tijekom travnja ove godine organizirane su četiri jednodnevne edukativno-informativne radionice u dalmatinskome zaleđu. One su bile namijenjene predstavnicima obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava, lokalnih akcijskih grupa, predstavnicima regionalne i lokalne samouprave te turističkih zajednica, a ponudile su konkretna znanja i vještine vezane uz ruralni turizam i korištenje EU fondova. Također su predstavljene mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, kao i zajednički priručnik za pomoć OPG-ovima kako bi svoja gospodarstva lakše i jednostavnije stavili u službu ruralnoga razvoja. Polaznicima su prezentirane teme uređenja prostora i objekata za pružanje turističkih usluga, zatim mogućnosti sufinanciranja turističkih projekata na ruralnom prostoru iz EU fondova te razrada turističke ponude na tipičnom poljoprivrednom gospodarstvu.
 
Razvoj ovoga tipa turizma jedan je od prioriteta u sveukupnome razvoju četiri hrvatske jadranske županije koje su obuhvaćene programom - Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske - ali i susjednih područja u BiH te Crnoj Gori. Ciljevi su programa poticanje razvoja dalmatinskog zaleđa i susjednih, prekograničnih prostora, da bi isti posljedično utjecao na društveno-gospodarski razvoj i demografske trendove tih područja, zatim osiguravanje preduvjeta za održivi razvoj kroz poticanje ruralnog turizma i povezane infrastrukture.
 
Više o jednoj od radionica može se pročitati na:
http://www.dunea.hr/web/hr/pocetna/2292-edukativna-radionica-o-ruralnom-turizmu.html