Nova stranica u izradi.

Plava zastava

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom.

Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička marka koja je sve brojnijim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Također je i najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja i obavješćivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak, a to su upravo plaže i marine. Važno je napomenuti da plaže i marine na stajaćim (slatkim) vodama također mogu biti nosioci međunarodne Plave zastave.

Nacionalni koordinator i voditelj projekta Plava zastava u Republici Hrvatskoj je udruga Lijepa naša.

Ovog trena u Republici Hrvatskoj Plavu zastavu nosi 99 plaža diljem zemlje i 19 marina. Popis trenutnih nosioca ovog prestižnog priznanja u 2019. godini nalazi se na stranicama udruge Lijepa naša.