Nova stranica u izradi.

Istraturist Umag d.d.

Racionalno gospodarenje energijom u društvu Istraturist Umag d.d.  

Kako je nužost očuvanje okoliša i naših prirodnih ljepota od presudne važnosti za naše društvo, a time i naš turizam, Istraturist Umag d.d. ulaže puno truda i interdisciplinarno pristupa ovoj problematici. Jedan od osnovnih uvjeta uspjeha je racionalno gospodarenje potrošnjom energenata. 

Kroz godine analiza i usavršavanja u ovom području uvidjela se učinkovita metodologija pristupa koja se sastoji od primjene raznih tehnoloških sustava s jedne i upravljanja ljudskim faktorom sa druge strane.  

S ljudske strane pristupa se edukaciji osoblja i radnika koja između ostalog uključuje:
 • davanje uvida u potrošnju i načine na koje se energija može štedjeti i načine na koje se bespotrebno rasipa
 • kontinuirano propagiranje nužnosti štednje energije i resursa
 • metode finog optimiranja tehnoloških procesa i tehnoloških sustava
Uz navedeno, u smještajnim kapacitetima se putem edukativnih letaka upozorava i moli goste da se ne rasipa bespotrebno voda i ručnici. 

Sa stanovišta korištenja tehnologije Istraturist Umag d.d. se može pohvaliti korištenjem naprednih tehnologija kao što su
 • Centralni nadzorni sustav potrošnje el. energije i ograničavanja vršne snage na razini PC-a i društva
 • Centralni nadzor potrošnje vode na razini PC-a i društva
 • Sustav "inteligentne sobe" u objektima Istarske Vile, Sol Koralj i Sol Garden Istra
 • Sustav centralnog nadzora grijanja i hlađenja u većini hotela
 • Sustavi automatskog navodnjavanja
 • Rekuperacija pročišćenih otpadnih voda u AC-u Park Umag za potrebe ispiranja vodokotlića i potrebe navodnjavanja u AC-u
 • Objedinjavanje potrošnje el. energije u građevinskim cjelinama
 • Korištenje solarnih kolektora za zagrijavanje vode 
Uz navedeno, u cilju bolje energetske efikasnosti, otpadna toplina iz dizalica topline se koristi za grijanje vode, sustavno se zamjenjuje zastarjela javna rasvjeta s novom ekološkom rasvjetom, u eksploataciji objekata sustavno se implementiraju novi, učinkovitiji izvori svjetlosti. Naravno, stručno osoblje se kontinuirano informira i analizira dolazak novih tehnologija kako bi se ubuduće moglo još više doprinijeti održivom korištenju energije.  

Da bi sve ovi napori i sustavi mogli valorizirati s tehnoekonomskog stanovišta razvijen je sustav prikupljanja i analize potrošnje energenata na način da se na strateškim pozicijama pristupilo ugradnji kontrolnih brojila - vodomjera, brojila el. energije, kalorimetara. Ovime je ostvaren detaljan uvid u potrošnju energenata na razini strateških mikrolokacija, PC-a i cijelog društva Istraturist. Potrošnje se bilježe i arhiviraju te se vrše detaljne analize - potrošnja se uspoređuje s arhivskim i planskim vrijednostima te se vrši benchmak prilikom implementacije novih sustava. Za potrebe menamenta na nivou hotela i Uprave izrađuju se ključni pokazatelji potrošnje, posebice prema broju ostvarenih noćenja.  

Za sav ovaj trud radnika, menadžmenta kompanije i vanjskih suradnika i projektanata, Istraturist Umag d.d. je dobio nagradu Hrvoje Požar koja je dodijeljena hotelu "Sol Garden Istra" za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom.