Nova stranica u izradi.

Zajednica kulturnog turizma

HGK djeluje aktivno u području edukacija, seminara i konferencija koje pospješuju razmjenu znanja i iskustava iz područja održivog i odgovornog turizma, te u tom smislu predstavlja ključnu informativnu točku za sve članice. U tradicionalna događanja te vrste svakako treba ubrojiti Poslovni klub kulturnog turizma gdje se predstavljaju uspješni projekti održivosti tradicijske i kulturne baštine u turizmu. Poslovni klub kulturnog turizma djeluje unutar Zajednice kulturnog turizma, koja promovira aktualna nastojanja i međunarodne dokumente vezane uz održivi turizam.

Zajednica kulturnog turizma
djeluje u cilju razvoja ukupnog područja Hrvatske kao cjelogodišnje kvalitetne i atraktivne održive destinacije. Cilj članica Zajednice je promovirati razvoj novog pogleda i novih sadržaja kontinentalnog i priobalnog područja Hrvatske, povećanje broja osviještenih posjetitelja, održivost prostora, svijest o očuvanju baštine, rast kvalitete života stanovništva, te humaniji turizam za domaće i za strane posjetitelje, kao i stvaranje kvalitetnog hrvatskog kulturno-turističkog proizvoda konkurentnog na inozemnom kako i domaćem tržištu.
 
Važan oblik edukacije i razvoja svijesti o potrebitosti razvitka održivog turizma je i Hrvatski turistički forum koji predstavlja priliku za promociju i razmatranje ključnih tema održivosti u turizmu u okviru kojeg se sustavno rati problematika razvitka održivog turizma, te je 2011. godine naglasak stavljen na temu „Destinacija i odgovorni turizam“, kada je prezentaciju Elementi održivosti u turizmu”, održao prof. dr. sc. Zoran Klarić, znanstveni savjetnik Instituta za turizam Zagreb.